White 7 Planning - Planung - Plans 2019

 


De ouders - Die Eltern - The parents

Broadway Nevskiy Sapfir

Geya Nevskiy SapfirWhite 7

 

White 7

 

White 7

 

White 7

 

White 7

 Wij verwachten einde 2019/begin 2020 een nestje.

Wir erwarten Ende 2019/Anfang 2020 einen Wurf.

We expect end 2019/start 2020 a litter.


Deel ons op

Teil uns auf

Share us on

Volg ons op

Folge uns auf

Follow us on